Holistische gezondheidspraktijk

De aarde heeft kanker

deel 2/2

In het eerste deel van dit blog schreef ik vooral over feiten die geschreven zijn over de oorzaken van kanker en nieuwe inzichten en onderbouwingen die onthuld zijn in wetenschappelijke publicaties en boeken. Hierbij ging het vooral om de invloed van ons voedsel op ons welzijn.

In dit deel gaat het om de diepere benadering, namelijk die van de kwantumfysica.

Kwantumfysica is een jong deelgebied van de wetenschap dat aantoont dat in de wereld van de kleinste deeltjes materie totaal andere natuurwetten gelden dan in de aanvaarde klassieke natuurwetten.

Tot voor kort was er namelijk nog geen meetapparatuur beschikbaar om de eigenschappen van deze minuscule deeltjes te onderzoeken. Echter, door de ontwikkeling van innovatieve meetinstrumenten is er voor de wetenschap een verborgen wereld opengegaan …

‘Ja dus? Wat brengt mij dit?’ Zal je misschien denken, maar door verder te lezen zal je anders gaan aankijken tegen het gedrag van mensen om je heen maar ook je eigen gedrag en hoe jij daarmee je leven vormgeeft. Dit heeft dus te maken met in welke mate jij, bewust of onbewust, een gezonde of ongezonde invloed uitoefent op jezelf en de directe wereld om je heen.

 

Kwantumfysica 

De kwantumfysica is een nieuwe wetenschap en onderdeel van de natuurkunde dat het gedrag van de kleinste deeltjes onderzoekt. Deze deeltjes die zo klein zijn dat de normale natuurkundige wet van oorzaak en gevolg niet altijd meer opgaat.

De traditionele wetenschap komt langzamerhand tot het inzicht dat we het meeste nog niet weten. Het is moeilijk te bevatten voor ons beperkte verstand dat materie volgens de kwantumfysica voor 99,9% uit leegte bestaat. Deze ‘leegte’ bestaat uit energie.

Deze nieuwe wetenschap toont aan dat er verschijnselen kunnen bestaan die ons begrip te boven gaan, doordat er een dimensie buiten ruime en tijd blijkt te bestaan die invloed uitoefent op materie maar waar nog niet volledig inzicht in is.

 

Deeltjes en golven

Volgens de kwantumfysica gedragen de deeltjes zich onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de waarnemer, als golven energie zodra ze waargenomen worden. Of deze waarneming met het blote oog is of via een camera is daarin niet van belang. Dit twee spleet experiment toont deze complexe theorie op een speelse wijze aan. Isaac Newton hield zich in 1700 ook al met deze materie bezig en kwam tot een opzienbarende conclusie.

Afhankelijk van de laag en staat van bewustzijn van de waarnemer maar ook waar diegene zijn of haar aandacht op richt en daarnaast de intentie dus ook gedachten waarmee dit wordt gedaan, heeft deze een bepaalde invloed op materie. Met andere woorden; kleinste deeltjes kunnen worden beïnvloed door degene die ze waarneemt.

‘Welke invloed zouden wij als waarnemers daarmee kunnen hebben op ons/elkaars lichaam dat tenslotte ook uit deze deeltjes is opgebouwd’, vroeg ik me vervolgens af…

 

Link naar ziekte

Binnen de kwantumfysica is ontdekt dat materie bestaat uit trillingen en energiegolven zoals bekende oude filosofen zoals Plato en Aristoteles ook al wisten. Deze kennis geeft een nieuw inzicht naar het ontstaan en genezen van ziekten.

Ziekte komt voort uit onbalans in ons systeem; onze stemming, intentie, emoties en gedachten zijn van invloed op de kleinste deeltjes van ons eigen én andermans lichaam! Je kan dus zeggen dat onze geest en ons bewustzijn direct invloed heeft op onze gezondheid maar dus ook op die van de mensen met wie we omgaan, dus op partners, onze kinderen en onze collega’s.

Dit toont aan dat er een groot verschil is of jij bent opgegroeid in een harmonieus gezin of in een gezin waar altijd geruzied werd, waar jij niet gezien of gehoord werd, waar je ouders emotioneel niet beschikbaar waren voor je. Want, zoals de kwantumfysica leert, waren hun emoties, hun stemmingen en hetgeen waar ze zich op richten van invloed op jouw hele wezen.

De inprentingsfase is een belangrijk onderdeel van je jeugd en is daarmee onder meer bepalend hoe stabiel jouw geest en lichaam zich hebben ontwikkeld. Dit heeft vervolgens effect op hoe je je nu gedraagt, hoe je je voelt, wat er op je pad komt en dus hoe jouw wereld eruit ziet. Maar dus ook in hoeverre jouw lichaam ontvankelijk is om een ziekte te ontwikkelen.

Dit geeft een heel ander beeld van ‘erfelijke’ ziekten. Er is hierbij dus niet uitsluitend sprake van een genétische overdracht zoals de reguliere geneeskunde (gebaseerd op de traditionele wetenschap) vaak gelooft maar dus ook van een énergetische overdracht zoals de nieuwe wetenschap van kwantumfysica aantoont …

En als er sprake is van energetische/genetische overdracht van ziekte dan kan je je afvragen of en welke rol overtuigingen, patronen en trauma’s van je voorouders hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen. Op het effect hiervan op jou kan je met TCT therapie (Trauma Collapse Therapy) inzicht krijgen. Deze therapie wordt in mijn praktijk toegepast.

 

Geheugen van water

Daarnaast is bewezen dat  water een geheugen heeft. Ofwel, water moleculen zijn in staat om informatie op te slaan. En dat daarmee gedachten, gebed en intenties effect op water hebben. Maar dus ook negatieve emoties zoals ruzie, angst en een laag zelfbeeld. Dit klinkt je misschien vreemd in de oren, dat deed het de eerste keer bij mij in elk geval wel!

Ons lichaam bestaat voor minimaal 70% uit water. De Japanse Dr. Masaru Emoto geeft aan dat iedereen dit effect zou kunnen aantonen door een simpele test met gekookte rijst. Op YouTube zijn er inmiddels veel video’s over te vinden. Onder andere dit en  dit experiment van Belgische studenten dat het resultaat van zijn onderzoek aantoont waaruit blijkt dat negeren zelfs meer effect heeft dan haten.

Ik nam de proef op de som en ging direct aan de slag met potten en pannen. En werd natuurlijk door menigeen voor gek verklaard. Volgens een bevriende wetenschapper zou mijn experiment pas representatief zijn als ik 100 bekertjes zou vullen met gekookte rijst. Op de ene helft van de bekertjes schreef ik ‘liefde’ en op de andere helft ‘haat’. Ik liet ze 14 dagen staan zonder er naar om te kijken en wat bleek; bij de ‘liefde bekertjes’ was roze schimmel ontstaan en op de rijst van de ‘haat bekertjes’ zwarte schimmel…. 

Probeer dit zelf ook thuis eens uit, je zal verbaasd zijn! Zie in dat woorden en intenties dus absoluut effect hebben op de wereld om je heen. Woorden kunnen kwetsen en hebben daarmee effect op het welzijn van elk levend wezen; ze kunnen je letterlijk maken en breken.

Laten we dus lief zijn voor elkaar….

                                                    STAY KIND 🧡 STAY HEALTHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Breeschoten

Regina Breeschoten

Contact

Blijf op de hoogte

Je aanmelding is binnen! Oeps! Er ging iets verkeerd

Webdesign by iv-agency